Pēc Mobilly tirgotāja identifikācijas un izpētes prasību izpildes un vienošanās par sadarbības nosacījumiem, Mobilly un tirgotājs paraksta Elektroniskās naudas konta atvēršanas un apkalpošanas līgumu un Sadarbības līgumu pakalpojumu vai preču pārdošanā. Tirgotājam ir jāaizpilda šo līguma 3.punkts, ierakstot informāciju par amatpersonām, kontaktu informāciju un norēķinu rekvizītus.


Līgumi var tikt parakstīti gan pašrocīgi, gan izmantojot drošu elektronisko parakstu.


Līgumi sastāv no vairākām daļām: “Elektroniskās naudas konta atvēršanas un apkalpošanas līgums”, tā 1.pielikums – “Tirgotāja elektroniskās naudas konta atvēršanas un apkalpošanas līguma noteikumi”, “Sadarbības līgums pakalpojumu vai preču pārdošanā”, tā 1.pielikums “Noteikumi tirgotājam par sadarbību pakalpojumu vai preču pārdošanā” Līgumu daļas ir savstārpēji neatņemamas sastāvdaļas un visos gadījumos tās jāuzskata par vienu līgumu.