Pirms došanās uz muzeju aicinām iepazīties ar aktuālajiem epidemioloģiskās drošības nosacījumiem muzeja mājaslapā vai sazināties ar muzeju telefoniski.