Бланк на выплату денег Mobilly

Скачать документ

ОБРАЗЕЦ

Документ можешь скачать ниже

 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Mobilly”
Reģ.nr.40003654405
Dzirnavu iela 91, k-3 -20, Rīga, LV-1011

/Vārds Uzvārds/

/Personas kods/

/Adrese/

/Mobilly elektroniskās naudas konta identifikators – tālruņa Nr./

 

Mobilly elektroniskās naudas atpirkšanas pieprasījums

Lūdzu atpirkt manā Mobilly elektroniskās naudas kontā esošos elektroniskās naudas līdzekļus               euro un               eurocenti apmērā un pēc atpirkšanas man pienākošos naudas līdzekļus pārskaitīt uz šādu manu kontu kredītiestādē:

IBAN:
Kredītiestādes nosaukums:
Kredītiestādes SWIFT kods:

/Paraksts/

/Datums/

Informācija par datu apstrādi: Šajā pieprasījuma veidlapā pieprasītie personas dati un cita identificējošā informācija tiek apstrādāti, lai Mobilly varētu izpildīt likumā noteikto pienākumu un varētu izpildīt savas līgumsaistības pret iesniedzēju. Elektroniskās naudas atpirkšanu reglamentē Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likums. Pienākumu identificēt personu, sniedzot tai finanšu pakalpojumu, tajā skaitā maksājumu pakalpojumus un elektroniskās naudas emisijas un atpirkšanas pakalpojumu, reglamentē Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likums. Mobilly un pieteicēja savstarpējās attiecības reglamentē Mobilly elektroniskās naudas konta atvēršanas un apkalpošanas līgums.

 

Скачать документ
Mobilly app icon

Удобнее в приложении!

Скачай приложение