Бланк на закрытие счета Mobilly

Скачать документ

ОБРАЗЕЦ

Документ можешь скачать ниже

 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Mobilly”
Reģ.nr.40003654405
Dzirnavu iela 91, k-3 -20, Rīga, LV-1011

/Vārds Uzvārds/

/Personas kods/

/Adrese/

/Mobilly elektroniskās naudas konta identifikators – tālruņa Nr./

 

IESNIEGUMS

par Mobilly elektroniskās naudas konta slēgšanu

 

Ar          . gada       .                       lūdzu slēgt manu Mobilly elektroniskās naudas kontu                                       (identifikators – tālruņa Nr.)

 

Rīkojums par naudas līdzekļiem:

Elektroniskās naudas atlikuma kontā nav.

Elektroniskās naudas atlikumu*        .         euro apmērā lūdzu pārskaitīt uz šādu Mobilly elektroniskās naudas kontu                                        (Konta identifikators – tālruņa Nr.)

Lūdzu atpirkt manā Mobilly elektroniskās naudas kontā esošos elektroniskās naudas līdzekļus           euro un         eurocenti apmērā un pēc atpirkšanas man pienākošos naudas līdzekļus pārskaitīt uz šādu manu kontu kredītiestādē:

Kredītiestādes nosaukums
IBAN konta numurs

 

*Ja Klients vēlas pārskaitīt elektroniskās naudas līdzekļus no sava slēgtā Mobilly konta uz jauno atvērto Mobilly kontu ar Mobilly starpniecību:
Lai iegūt pārliecību par to, ka atvērtais Mobilly konts (telefona numurs), uz kuru Klients prasa pārskaitīt elektroniskās naudas līdzekļus no Klienta slēgtā Mobilly konta, pieder tam pašam Klientam, Mobilly lūdz Klientu sniegt papildu informāciju par iepriekšējo (slēgto) Mobilly kontu. Ja Klients nesniedz papildu informāciju vai sniegtā informācija nesakrīt ar Mobilly rīcībā esošu informāciju, Mobilly ir tiesīgs atteikt naudas līdzekļu pārskaitīšanu.

 

1. Auto numurs (kas ir bijis piesaitīts iepriekšējam telefona numuram)

2. Mobilly kontā atlikusī summa (var norādīt aptuveno summu)

3. Pēdējie darījumi (var norādīt zonas, maksājamās summas u.c.identificējošo informāciju)

4. Cita informācija

/Vārds, uzvārds/

/Paraksts/

/Datums/

 

Скачать документ
Mobilly app icon

Удобнее в приложении!

Скачай приложение