Jā, protams. Iekāpjot transporta līdzeklī, aktivizē tik biļetes cik nepieciešams.