Sākot ar 2018. gada 1. oktobri par iebraukšanu Jūrmalā nav jāmaksā.

Iebraukšanas maksa atcelta līdz 30. martam.