Lai izpildītu Mobilly saistošo normatīvo aktu prasības, Mobilly ir jāveic Tavas personas identifikācija un šī prasība ir ietverta Mobilly elektroniskās naudas konta atvēršanas un apkalpošanas līgumā.

Ja šo informāciju vēl neesi norādījis, lietotnē pamanīsi uznirstošu logu, kurā atgādināsim par nepieciešamību norādīt savu personas kodu, lai turpinātu lietot mūsu pakalpojumus. Tavus datus glabāsim drošībā – tos lietotnē Tev būs jānorāda tikai vienreiz.

Mobilly, kā finanšu iestādes darbību uzrauga Latvijas Banka. Šāda veida klienta identifikācija nepieciešama, jo Mobilly ir jāizpilda gan “Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma” prasības, gan arī citu normatīvo aktu prasības, kas izslēdz iespēju personai veikt darījumus anonīmi vai izmantojot viltotus datus.

Vairāk lasi šeit: