“Latvijas elektrisko un optisko iekārtu ražošanas nozares kompetences centrs” atbilstoši 2019. gada 18. aprīlī ar “Centrālo finanšu un līgumu aģentūru” noslēgtajam līgumam Nr. 1.2.1.1/18/A/006 īsteno projektu “Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kompetences centrs”.

SIA “Mobilly” pētījuma Nr. 2.7 “Kontroles ierīču modifikācijas un sasaistes ar norēķinu infrastruktūru izpēte un realizācija” aktualitātes:

  • 2020.gada otrajā ceturksnī tiek turpināts īstenot iepriekšējā gadā aizsāktā eksperimentālā izstrāde POS terminālu sistēmas izpētei atbilstoši standartu ierobežojumiem un modifikācijas izstrādei un turpinās darbs rūpniecisko pētījumu aktivitātei karšu transakciju datu imitācijas modeļiem.

Projektu līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privātā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.1. pasākuma “Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros.