Lai uzņēmums varētu saņemt nodokļu atlaides par ēdināšanas izdevumiem darbiniekiem, ir nepieciešams noslēgt koplīgumu. To slēdz starp darba devēju un visiem uzņēmuma darbiniekiem.

Mēs saviem klientiem piedāvājam vienkāršu rīku, kas ērti ļauj parakstīt koplīgumu darba devējiem un darbiniekiem. Ar mūsu palīdzību darba devējiem atliks tikai nosūtīt linku visiem darbiniekiem, kuru atverot, darbinieki varēs autentificēties caur banku, lai apstiprinātu savu piekrišanu koplīguma parakstīšanai.

 

Lai ēdināšanas izdevumu nodokļu atlaides stātos spēkā, koplīgums jāparaksta vismaz 51% uzņēmuma darbinieku.

 

Darba devējs varēs ērti sekot līdzi, cik no darbiniekiem parakstījuši koplīgumu, mūsu veidotā vadības panelī.

Uzzini vairāk par Mobilly Labumiem šeit. Vēlies pieteikt savu uzņēmumu Labumiem? Raksti mums uz [email protected].