This image has an empty alt attribute; its file name is LV_ID_EU_logo_ansamblis_ERAF_RGB-e1570735282839-300x100.jpg

“Latvijas elektrisko un optisko iekārtu ražošanas nozares kompetences centrs” atbilstoši 2019. gada 18. aprīlī ar “Centrālo finanšu un līgumu aģentūru” noslēgtajam līgumam Nr. 1.2.1.1/18/A/006 īsteno projektu “Informācijas un komunikācijastehnoloģiju kompetences centrs”.

SIA “Mobilly” pētījuma Nr. 2.7 “Kontroles ierīču modifikācijas un sasaistes ar norēķinu infrastruktūru izpēte un realizācija” aktualitātes:

  • 2020.gada trešajā ceturksnī notiek darbs pie eksperimentālās izstrādes – kartes emulācijas  sasaistes ar POS termināli.

Projektu līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds  Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privātā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.1. pasākuma “Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros.