Jauno gadu uzsākam ar priecīgām ziņām: Mobilly ir iekļauts Valsts ieņēmumu dienesta Padziļinātās sadarbības programmas BRONZAS līmenī.

Padziļinātās sadarbības programma ir Valsts ieņēmumu dienesta īstenota sadarbības forma ar nodokļu maksātājiem, kur kritērijiem atbilstošie uzņēmumi tiek atlasīti iekļaušanai kādā no trīs līmeņiem – Bronzas, Sudraba vai Zelta. Atkarībā no programmas līmeņa, Valsts ieņēmumu dienests tās dalībniekiem nodrošina dažādas priekšrocības.

Jaunu programmas dalībnieku iekļaušana un programmas līmeņa maiņa notiek reizi gadā 1. janvārī, taču vērtēšana notiek reizi ceturksnī un neatbilstības gadījumā dalībnieku izslēdz no programmas.

Daži no kritērijiem:

  • dalībniekam nav konstatēti Valsts ieņēmumu dienesta administrētie parādi;
  • vismaz vienā no iepriekšējo triju taksācijas gadu pārskatiem nav norādīti zaudējumi;
  • uzņēmuma darba ņēmēju mēneša vidējie darba vietā gūtie ienākumi nav mazāki par 80 procentiem no Centrālās statistikas pārvaldes noteiktās vidējās darba samaksas;
  • dalībnieks nav pieļāvis negodprātīgu rīcību finanšu un darba tiesisko attiecību jomā.

Programmas darbību regulē likums “Par nodokļiem un nodevām” 7.1 pants un 2018.gada 27.novembra MK noteikumi Nr.748 “Padziļinātās sadarbības programmas darbības noteikumi”.

2020. gadā VID padziļinātās sadarbības programmā bija iekļauti 5263 uzņēmumi no vairāk nekā 194 tūkstošiem Latvijā reģistrētām juridiskām personām.