“Latvijas elektrisko un optisko iekārtu ražošanas nozares kompetences centrs” atbilstoši 2019. gada 18. aprīlī ar “Centrālo finanšu un līgumu aģentūru” noslēgtajam līgumam Nr. 1.2.1.1/18/A/006 īsteno projektu “Latvijas elektrisko un optisko iekārtu ražošanas nozares kompetences centrs”.

SIA “Mobilly” pētījums Nr. 2.7 “Kontroles ierīču modifikācijas un sasaistes ar norēķinu infrastruktūru izpēte un realizācija” uzsākts 2019.gada jūnijā. 

Projekta aktualitātes:

  • 2021. gada pirmajā ceturksnī  tiek turpināts darbs pie POS termināla izstrādes.

Projektu līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds  Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privātā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.1. pasākuma “Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros.

This image has an empty alt attribute; its file name is LV_ID_EU_logo_ansamblis_ERAF_RGB-e1570735282839-300x100.jpg