Latvijas elektrisko un optisko iekārtu ražošanas nozares kompetences centrs atbilstoši 2019. gada 18. aprīlī ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru noslēgtajam līgumam īsteno projektu Nr. 1.2.1.1/18/A/006.

SIA “Mobilly” pētījums Nr. 2.7 “Kontroles ierīču modifikācijas un sasaistes ar norēķinu infrastruktūru izpēte un realizācija” tika īstenots no 2019.gada jūnija līdz 2021.gada jūlijam.

Pētījumā tika izveidots programmatūras komplekss, kas, iesaistot attiecīgo simulatoru, ļauj:

  • izveidot vairākus transakciju sadalījumus (ievērojot nejaušības prasības), kas ļauj imitēt dažādus konkrētu pakalpojumu lietošanas scenārijus;
  • izveidot dažādiem pakalpojumiem atšķirīgus transakciju sadalījumus;
  • nodrošināt sasaisti ar esošajiem BI risinājumiem, ļaujot imitēt reālu transakciju plūsmas.

POS izstrādes daļā:

  • veikta POS terminālu sistēmas funkcionalitātes izstrāde saskaņā ar augstāk minēto, lokālo karšu risinājuma apstrādei;
  • izstrādāts Worldline YOXIMO modifikācijas prototips.

Projektu līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds  Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privātā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.1. pasākuma “Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros.