2022. gada 8.maijā stāsies spēkā izmaiņas Tirgotāja elektroniskās naudas konta atvēršanas un apkalpošanas līguma noteikumos, Tirgotāja Sadarbības līguma noteikumos, kā arī klientu – juridisku personu Pakalpojumu līguma noteikumos.

Galvenās izmaiņas:

  • Elektroniskās naudas līguma noteikumos precizēti punkti par datu apstrādi,
  • Sadarbības līguma noteikumi grozīti, ņemot vērā to, ka Mobilly sniegtais pakalpojums no 2022.gada 8. maija klasificējas kā maksājumu pakalpojums;
  • Pakalpojumu līguma noteikumi grozīti, ņemot vērā, ka Mobilly sniegtais pakalpojums no 2022.gada 8. maija klasificējas kā maksājumu pakalpojums.

Ja piekrītat minētajām izmaiņām, nekādas papildu darbības nav jāveic – izmaiņas noslēgtajos līgumos un noteikumos automātiski stāsies spēkā 2022.gada  8.maijā.

Aicinām iepazīties ar līgumiem un to noteikumiem zemāk: