2022.gada 3. jūnijā stāsies spēkā izmaiņas Mobilly pakalpojumu lietošanas noteikumos:

  • 4.1. punktā tiks grozīta minimālā Mobilly konta papildināšanas summa – 3,00 EUR;
  • 10.1. punktā tiks grozīta minimālā ziedojuma summa – 3,00 EUR;
  • 14.punktā tiks precizēta kārtība SIA Rīgas satiksme biļešu iegādei sabiedriskajos transportlīdzekļos;
  • Noteikumi tiks papildināti ar jaunu 15.punktu, kas attiecināmi uz  elektroauto uzlādes pakalpojuma izmantošanu.

Aicinām iepazīties ar jaunajiem noteikumiem zemāk:

Mobilly pakalpojumu lietošanas noteikumi