Mobilly ir finanšu iestāde, kura ir saņēmusi Latvijas Bankas elektroniskās naudas iestādes licenci, atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 16.septembra direktīvas 2009/110/EK “Par elektroniskās naudas iestāžu darbības sākšanu, veikšanu un konsultatīvu uzraudzību” un Latvijas Republikas likuma “Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likums” prasībām.

Mobilly ir pienākums izpildīt katrai finanšu iestādei noteiktās klienta izpētes prasības, kuras nosaka Eiropas Savienības un Latvijas tiesību akti.

Mobilly informē klientu, ka ziņas klientu izpētes prasību izpildei Mobilly iegūst un apstrādā atbilstoši Latvijas Republikas likumiem „Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likums” un “Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likums” un ar tiem saistītajiem tiesību aktiem.

Anketā sniegto datu apstrāde tiek veikta sabiedrības interesēs un dati tiks izmantoti tikai minētajos tiesību aktos noteiktajiem mērķiem.

Pateicamies par sapratni un sadarbību!

Mobilly app icon

Ērtāk lietotnē!

Lejupielādē lietotni