Politiski nozīmīga persona (PNP): persona, kura Latvijas Republikā, citā dalībvalstī vai trešajā valstī ieņem vai ir ieņēmusi nozīmīgu publisku amatu, tai skaitā valsts varas augstākā amatpersona, valsts administratīvās vienības (pašvaldības) vadītājs, valdības vadītājs, ministrs (ministra vietnieks vai ministra vietnieka vietnieks, ja attiecīgajā valstī ir šāds amats), valsts sekretārs vai cita augsta līmeņa amatpersona valdībā vai valsts administratīvajā vienībā (pašvaldībā), parlamenta deputāts vai līdzīgas likumdošanas struktūras loceklis, politiskās partijas vadības struktūras (valdes) loceklis, konstitucionālās tiesas, augstākās tiesas vai cita līmeņa tiesas tiesnesis (tiesu institūcijas loceklis), augstākās revīzijas (audita) iestādes padomes vai valdes loceklis, centrālās bankas padomes vai valdes loceklis, vēstnieks, pilnvarotais lietvedis, bruņoto spēku augstākais virsnieks, valsts kapitālsabiedrības padomes vai valdes loceklis, starptautiskas organizācijas vadītājs (direktors, direktora vietnieks) un valdes loceklis vai persona, kas šajā organizācijā ieņem līdzvērtīgu amatu.


PNP ģimenes loceklis:
• laulātais vai laulātajam vai tam pielīdzināma persona;
• bērns vai PNP laulātā vai laulātajam ar likumu pielīdzināmas personas bērns, viņa laulātais vai laulātajam pielīdzināma persona;
• vecāks, vecvecāks vai mazbērns;
• brālis vai māsa.

Ar PNP cieši saistīta persona: fiziskā persona, par kuru ir zināms, ka tai ir darījuma vai citas ciešas attiecības ar PNP vai tās ģimenes locekli vai tā ir akcionārs vai dalībnieks vienā un tajā pašā komercsabiedrībā ar PNP vai tās ģimenes locekli, kā arī fiziskā persona, kura ir vienīgā tāda juridiska veidojuma īpašnieks, par ko ir zināms, ka tas faktiski izveidots PNP labā.

Mobilly app icon

Ērtāk lietotnē!

Lejupielādē lietotni