Tiklīdz saņemsim parakstītu līgumu, vēlākais 3 darba dienu laikā, datus ievadīsim Mobilly sistēmā, aktivizējot Jūsu uzņēmuma Mobilly kontu. Uzņēmuma konta pieejas informāciju nosūtīsim uz līgumā norādīto e-pastu.