Neaktivizēta Rīgas koda biļete ir derīga 3 mēnešus.Mobilly lietotnē ir pieejamas šādas biļetes:

• Mēneša biļete – 30 EUR, derīga 30 dienas kopš pirmās aktivizēšanas reizes;

• Dienas biļetes – 24 stundu (5 EUR), 3 dienu (8 EUR) un 5 dienu (10 EUR) – derīgas atbilstoši izvēlētajam dienu skaitam;

• Laika biļete – 90 minūšu biļete (1,50 EUR) – derīga 90 minūtes kopš pirmās aktivizēšanas reizes.