Uzlādes cena ir atkarīga no uzlādes stacijas pakalpojuma sniedzēja. Katras stacijas uzlādes cenas vari redzēt Mobilly lietotnē. Dažās uzlādes stacijās pieejama arī apmaksa par Kwh. Apmaksa tiek veikta no Mobilly konta. Aicinām pirms uzlādes uzsākšanas pārbaudīt vai Mobilly kontā pietiek līdzekļu. Ja uzlādes procesā nauda Mobilly kontā beigusies, uzlāde tiks pārtraukta un apmaksa tiks veikta par aktīvo uzlādes posmu.

Ar CSDD uzlādes tīkla cenām iespējams iepazīties šeit.