Lai varētu sākt izmantot Mobilly pakalpojumus, nepieciešams veikt iemaksu uz mūsu uzņēmuma rekvizītiem:

Banka: AS Swedbank

Norēķinu konts: LV10HABA0551010805346Banka: AS Citadele banka

Norēķinu konts: LV02PARX0009726030004Maksājuma uzdevumā norādot – konta papildināšana un uzņēmuma nosaukumu vai līguma numuru.