Uzņēmums piešķir darbiniekiem labumus, piešķirtā summa redzama Mobilly labumu lietotnē. Mobilly slēdz līgumus un norēķinās ar uzņēmuma izvēlētajiem tirgotājiem.

Darba devējs lietotājus, maciņu saturu un labumu grupas pārvalda ērtā administrācijas panelī un automātiski saņem nepieciešamās atskaites grāmatvedībai. Darbinieks izvēlas tirgotāju un norēķinās ar lietotni.