Biļete tiek aktivizēta, kad pie ieejas muzejā to noskenē muzeja darbinieks.