Mobilly uz uzņēmuma līgumā norādīto e-pastu izsūta divu veidu paziņojumus:

• pirmais paziņojums tiek nosūtīts brīdī, kad uzņēmuma kredītlimita summa ir mazāka par 25 EUR,

• otrais paziņojums tiek nosūtīts brīdī, kad kredītlimita summa ir iztērēta.