Uzņēmuma kontaktpersonai ir iespēja noteikt, kurus pakalpojumus darbinieki var apmaksāt, kā arī ierobežot apmaksu uz konkrētām automašīnām un iestatīt laika limitu, ja tas nepieciešams.Ierobežojumus iespējams uzlikt, autorizējoties Mobilly uzņēmuma kontā mans.mobilly.lv ar uzņēmuma pieejas datiem. Sadaļā Profils iespējams veikt šādas izmaiņas:

1. norādīt konkrētus automašīnas numurus, kurus uzņēmuma kontam pievienotie telefona numuri varēs apmaksāt. Nenorādot konkrētus automašīnu numurus, pakalpojumus varēs apmaksāt jebkuram auto numuram.

2. rediģēt atļautos pakalpojumus, kurus darbinieki varēs apmaksāt no uzņēmuma konta,

3. rediģēt atļautos laikus un dienas, kad darbinieki varēs veikt apmaksu no uzņēmuma konta.Saņemt detalizētas atskaites par veiktajiem darījumiem var sadaļā Izraksts -> Darījumi.Lai veiktu citas izmaiņas uzņēmuma kontā, sūtiet nepieciešamo izmaiņu aprakstu uz [email protected].