Lai saņemtu preci, dodies pie pārdevēja un uzrādi lietotnē, sadaļā KOOL redzamos pirkumu kvadrātkodus.
Ja esi izvēlējies veikt pirkumu Jūrmalas KOOL DUS, tad vari nestāvēt rindā un doties noskenēt kodu pie pašapkalpošanās skenera. Pēc apstiprinājuma signāla paņem pirkumu un turpini ceļu!