Mobilly ir jāveic Tavas personas identifikācija, lai izpildītu saistošo normatīvo aktu prasības un ir ietverta Mobilly elektroniskās naudas konta atvēršanas un apkalpošanas līgumā.

Mobilly, kā finanšu iestādes darbību uzrauga Latvijas Banka. Šāda veida klienta identifikācija nepieciešama, jo Mobilly ir jāizpilda gan “Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma” prasības, gan arī citu normatīvo aktu prasības, kas izslēdz iespēju personai anonīmi vai, izmantojot viltotus datus, veikt darījumus.