Pēc Mobilly Sadarbības partnera (tirgotāja) identifikācijas un izpētes prasību izpildes, Mobilly un Sadarbības partneris noslēdz “Tirgotāja elektroniskās naudas konta apkalpošanas un maksājumu pakalpojuma sniegšanas līgumu”.Līgumi var būt parakstīti gan papīra formātā, gan izmantojot elektronisko parakstu.
Tirgotāja elektroniskās naudas konta apkalpošanas un maksājumu pakalpojuma sniegšanas līgums un citi saistošie dokumenti, kurus nepieciešams aizpildīt un parakstīt
ir publicēti šeit.