Pēc Mobilly Sadarbības partnera (tirgotāja) identifikācijas un izpētes prasību izpildes, Mobilly un Sadarbības partneris noslēdz “Elektroniskās naudas konta atvēršanas un apkalpošanas līgumu” unSadarbības līgumu pakalpojumu vai preču pārdošanā .

Līgumi var būt parakstīti gan pašrocīgi, gan izmantojot elektronisko parakstu.


Elektroniskās naudas konta atvēršanas un apkalpošanas līgums un tā noteikumi, kas ir jāuzskata par vienu dokumentu un  Sadarbības līgums pakalpojumu vai preču pārdošanā un tā noteikumi, kas ir jāuzskata par vienu dokumentu, 
ir publicēti šeit.