Lietotnē ir viegli pārskatīt abonementu termiņu, uzstādījumus un jebkurā laikā ir iespējams veikt nepieciešamās izmaiņas. Stāvvietās, kurās ir numuru atpazīšanas sistēma, vienu abonementu iespējams izmantot vairākam automašīnām, kā arī iespējama automātiskā abonementa pagarināšana.