Mobilly ir licencētā elektroniskās naudas iestāde, ar tiesībām sniegt maksājumu pakalpojumus. Mobilly ir jāievēro stingrāki klientu datu apstrādes noteikumi. Tas nozīmē, ka Mobilly ir jāiegūst priekšstats par saviem klientiem un ar tiem saistītajām personām, kā arī par klientu saimniecisko darbību.


Lai saņemtu nepieciešamos datus, esam izveidojuši standarta anketu. Tajā ir iekļauti jautājumi par klientu datiem, kurus Mobilly ir pienākums saņemt no visiem saviem klientiem-tirgotājiem. Klientu izpēti Mobilly veic saskaņā ar “Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumu”, likumu “Par nodokļiem un nodevām”, kā arī Latvijas Bankas izdotajiem normatīvajiem noteikumiem.