Atbilstoši normatīvo aktu prasībām, Mobilly ir pienākums identificēt klientu pirms darījuma attiecību uzsākšanas.


Identificējot juridisko personu, Mobilly pārbauda dokumentus, kas apstiprina:
• juridiskās personas dibināšanas vai tiesiskās reģistrācijas faktu;
• ziņas par klienta juridisko adresi;
• pilnvaru vai citus dokumentus, kas apliecina konkrētās fiziskās personas tiesības pārstāvēt juridisko personu darījumā sttiecībās ar Mobilly;
• juridiskās personas pārstāvja (fiziskas personas) personu apliecinošu dokumentu;
• personas, kas ir tiesīgas pārstāvēt juridisko personu, izmantojot derīgu personu apliecinošu dokumentu (pase vai personas apliecība);
• citus dokumentus vai informāciju pēc Mobilly pieprasījuma.