Atbilstoši normatīvo aktu prasībām, Mobilly ir pienākums identificēt klientu pirms darījuma attiecību uzsākšanas.Identificējot juridisko personu, Mobilly pārbauda dokumentus, kas apstiprina:

• juridiskās personas dibināšanas vai tiesiskās reģistrācijas faktu;

• ziņas par klienta juridisko adresi;

• pilnvaru vai citus dokumentus, kas apliecina konkrētās fiziskās personas tiesības pārstāvēt juridisko personu darījuma attiecībās ar Mobilly;

• juridiskās personas pārstāvja (fiziskas personas) personu apliecinošu dokumentu;

• personas, kas ir tiesīgas pārstāvēt juridisko personu, izmantojot derīgu personu apliecinošu dokumentu (pase vai personas apliecība);

• citus dokumentus vai informāciju pēc Mobilly pieprasījuma.