Mobilly elektroniskā nauda – ir elektroniskā nauda, kuru emitē (izlaiž) Mobilly apmaiņā pret reālo naudu un kura kalpo kā norēķinu līdzeklis starp Mobilly klientiem. Elektronisko naudu Mobilly atpērk apmaiņā pret reālo naudu. Mobilly elektroniskās naudas nominālvērtība ir pielīdzināta euro un euro centiem.Pēc līguma noslēgšanas, Tirgotājam tiek atvērts elektroniskās naudas konts Mobilly. Atvērtajā elektroniskās naudas kontā Mobilly elektroniskās naudas līdzekļi tiek ieskaitīti no Tirgotāja pakalpojumu vai preču pircējiem – Mobilly klientiem. Naudas pārvedumi no pircēju (klientu) kontiem uz Tirgotāja kontu notiek Mobilly slēgtā norēķinu sistēmā.Pēc elektroniskās naudas atpirkšanas un komisijas piemērošanas saskaņā ar līguma noteikumiem, Tirgotājam tiek izmaksāti naudas līdzekļi uz viņa norādīto norēķinu kontu. Tirgotājs nevar veikt elektroniskās naudas pārskaitījumu citam tirgotājam vai Mobilly klientam.