Ja uzņēmuma profilā atbildīgā persona nav norādījusi nevienu auto numuru, tad uzņēmuma darbinieks no telefona numura, kas ir pievienots uzņēmuma kontam, varēs apmaksāt jebkuru automašīnas numuru. Ja uzņēmuma profilā ir norādīts vismaz viens automašīnas numurs, tad tikai to varēs apmaksāt no uzņēmuma konta.