Jā, no uzņēmuma konta iespējams apmaksāt neierobežotu automašīnu skaitu.


Ja veic apmaksu ar lietotni, tad pēc tam, kad esi aktivizējis pirmo automašīnu stāvvietā, lai uzsāktu apmaksu otrai automašīnai, pavirzi
ekrānu nedaudz zemāk, kur Tev būs iespēja no jauna izvēlēties nepieciešamo tarifu zonu otram auto un aktivizēt to, tāpat kā pirmo.
Ja veic apmaksu ar īsziņas palīdzību, tad par katru automašīnu sūti atsevišķu īsziņu uz 1859 ar tekstu:


START atstarpe AUTO atstarpe ZONA,


kur AUTO – automašīnas numurs, ZONA – autostāvvietas zona, kas norādīta uz aparāta vai autostāvvietā redzamā plakāta.

Komandas piemērs: START  XY1209 B
! Lai apturētu apmaksu, par katru automašīnu sūti atsevišķu īsziņu uz 1859 ar tekstu STOP AUTO, kur AUTO – tās automašīnas numurs, kurai nepieciešams apturēt apmaksu.