Nē, Mobilly uzņēmumam piešķir kredītlimitu, kuru mēneša laikā var tērēt, apmaksājot nepieciešamos pakalpojumus.Sākotnēji tiek piešķirts 20.00 EUR limits uz visu uz uzņēmumu. Ja klients plāno tērēt lielāku summu, tad uzņēmumam jāveic Mobilly uzņēmuma konta papildinājums par summu kādu plāno izmantot.Maksājumu jāveic uz kādu no šiem SIA Mobilly kontiem par summu kādu plānojat tērēt:

Citadele banka AS konts: LV02PARX0009726030004

Swedbank AS konts: LV10HABA0551010805346Maksājuma uzdevumā jānorāda – konta papildināšana un uzņēmuma nosaukums vai līguma numurs.Katra mēneša sākumā uz līgumā norādīto e-pastu mēs nosūtīsim Maksājuma paziņojumu, kurā tiks norādītas visas iemaksātās un iztērētās vērtības, to varēsiet uzrādīt grāmatvedībā kā attaisnojošo dokumentu.


Kad rēķina apmaksa tiks veikta, kredītu varēsiet tērēt no jauna.