Jā, var. Pieejamos pakalpojumus var aplūkot Mobilly mājaslapā, autorizējoties uzņēmuma kontā, sadaļā Profils Atļautie pakalpojumi Rediģēt atļautos pakalpojumus. Lai atļautu maksāt par konkrēto pakalpojumu no sava uzņēmuma konta, ieliec ķeksīti pie attiecīgā pakalpojuma, kuru uzņēmums vēlas atļaut apmaksāt.