Abonements būs telefonā. Kartīte vai kāds cits apliecinājums nav nepieciešams.