Mobilly nodrošina laika uzskaiti un apmaksu, bet fizisku kontroli neveic. Stāvvietu īpašniekiem piedāvājam autostāvvietas lietošanas laika kontroles sistēmu, kas tiek veikta ar videokamerām, reģistrējot Transportlīdzekļu reģistrācijas numurus (iebraucot stāvvietā un izbraucot no tās) un veicot stāvvietas lietošanas laika uzskaiti.Mobilly piedāvā Web balstītu risinājumu kontrolieriem, kurā ērti apskatāmas visas veiktās apmaksas.