Jā, viens un tas pats telefona numurs var veikt apmaksu gan no uzņēmuma konta, gan no privātā konta.

Visērtāk apmaksu iespējams uzsākt no mobilās lietotnes. Lai uzsāktu apmaksu no privātā konta, pēc START nospiešanas, jānorāda, ka apmaksa tiks veikta no privātā konta.Tu vari uzsākt autostāvvietas apmaksu no privātā konta, arī sūtot īsziņu uz 1859 ar tekstu PSTART AUTO ZONA, kur AUTO – automašīnas numurs, kurai vēlies veikt autostāvvietas apmaksu, ZONA – tarifu zona, kurā ir novietots auto. Lai apturētu uzsākto autostāvvietas apmaksu, sūti īsziņu uz 1859 ar tekstu STOP.