Jā, tā kā Mobilly ir licencētā elektroniskās naudas iestāde, kurai jārīkojas saskaņā ar Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijasfinansēšanas novēršanas likumu (NILLTPFN), Mobilly ir jāveic klientu identifikācija un izpēte.

Lai serviss varētu darboties pilnvērtīgi un neskaidrību gadījumā Mobilly būtu nepieciešamie dati, aicinām norādīt visu precīzu pieprasīto informāciju.