Iegādājoties autobusa biļeti pie telefona rēķina, mobilā telefona operators iekasēs darījuma apkalpošanas maksu 0,25 EUR.