Stāvvietas ir dažādas, ar dažādiem risinājumiem.

Stāvvietās, kurās izmantota numuru atpazīšanas sistēma, ir iespēja pievienot vairākas automašīnas vienam abonementam. Ar abonementu vienlaicīgi stāvvietā var atrasties tikai viena no automašīnām.

Stāvvietās, kurās nav šāda sistēma, abonements ir piesaistīts automašīnas numuram. Situācijās, kad šajās stāvvietās tomēr nepieciešams nomainīt automašīnas numuru, zvaniet 1859.