Biedrība “SOS Mājas jauniešiem” ir labdarības organizācija, kas izveidota ar misiju rūpēties par grūtībās nonākušiem bērniem un jauniešiem, radot drošus un labvēlīgus dzīves apstākļus, nodrošinot dzīves prasmju apgūšanu, palīdzot jauniešiem pašiem veidot savu nākotni.

“SOS Mājas jauniešiem” ietvaros tiek realizēti vairāki projekti: SOS jauniešu mājas izveide Pļaviņās, radošās darbnīcas un vasaras mājas darbība Jēkabpils novada “Krūkliņos”.