Emīla Dārziņa mūzikas skolas atbalsta biedrības mērķis ir veicināt PIKC “Nacionālā Mākslu vidusskola” struktūrvienības “Emīla Dārziņa mūzikas skola” materiāli tehniskās bāzes pilnveidošanu, skolotāju un audzēkņu tālākizglītību, dalību nacionālos un starptautiskos pasākumos un mūzikas izcilību Latvijā.

Aktuālākais mērķis- veicināt skolas koncertzāles mūsdienīgu renovāciju ar moto “Mana pirmā skatuve”.