Latvijas Dabas fonds ir viena no pieredzes bagātākajām dabas aizsardzības organizācijām Latvijā. Tā galvenā misija ir Latvijas dabas daudzveidības saglabāšana, tāpēc LDF īsteno projektus, kas aizsargā, saudzē un rūpējas par dabu.

 

Latvijas Dabas fonds ir par puķu pilnām pļavām, putniem mežos un debesīs, daudzveidīgu ainavu un atbildīgu attieksmi pret dabu un mūsu ekosistēmām.

 

ldf.lv