Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija palīdz bērniem, kuri zaudējuši savu vecāku aprūpi, izaugt ģimeniskā vidē, radot tiem mājas un ģimeni SOS ciematos, kā arī SOS Ģimeņu atbalsta centros palīdz ģimenēm krīzes situācijās.

Bērni, tāpat kā koki, neizaug vienas kampaņas laikā. Tiem ir nepieciešamas rūpes ilgtermiņā. Ikviens Jūsu ziedojums palīdz īstenot labos darbus, lai bērni augtu drošās un mīļās ģimenēs.