Mobilly pakalpojumu līgums (uzņēmumiem)
Mobilly pakalpojumu līguma noteikumi (uzņēmumiem)