Sabiedrības Līdzdalības Fonds ir nevalstiska bezpeļņas sabiedriskā labuma organizācija, kas veido, ievieš un pārvalda digitālos rīkus labākai pilsoniskajai līdzdalībai lēmumu pieņemšanas procesos.
 
SLF galvenā aktivitāte ir ManaBalss.lv – sabiedriskās līdzdalības platforma.