Muzeja darbības pamatprincips ir Imanta Ziedoņa vēlēšanās: Es gribu muzeju kā mūzu māju, kur cilvēki nāk pavadīt laiku attīstībā, jēgpilnās sarunās un jaunradot.

 

Patlaban Ziedoņa muzeja komanda īsteno kultūrizglītības un jaunrades projektus gan Ziedoņa vasarnīcā Murjāņos, gan Ziedoņa bibliotēka Rīgā.

 

Skaties vairāk www.ziedonamuzejs.lv!