Mobilly katra mēneša pirmajā darba dienā sagatavo E-rēķinu, kuru ir iespējams apskatīt Mobilly uzņēmuma kontā mans.mobilly.lv. Rēķins automātiski tiek sūtīts arī uz kontaktpersonas e-pastu.1. “Summa apmaksai” ir summa, kas jāpārskaita rēķina izrakstītājam SIA “Mobilly” uz rēķinā norādīto bankas kontu. Kopsumma, kas norādīta zem pakalpojumu uzskaitījuma tabulas, var atšķirties no “Summas apmaksai”, ja iepriekšējā mēnesī ir veikta rēķina apmaksa par mazāku vai lielāku summu, kā bija nepieciešams.

2. SIA Mobilly jau ir norēķinājies ar Partneriem, tādēļ deklarācijā jāuzrāda tikai SIA “Mobilly” rekvizīti. Informācija par Partneri ir informatīva.

3. Detalizētāku informāciju par tālruņu un automašīnu numuriem, kā arī atsevišķiem darījumiem iespējams aplūkot, autorizējoties Mobilly uzņēmuma kontā mans.mobilly.lv sadaļā Izraksts.